Algemene Inligting

Eredienste

Oggenddienste

09:00 elke Sondag tensy anders gemeld

Aanddienste

17:00 elke Sondag behalwe in vakansies en langnaweke. Op die oomblik is dit in die vorm van 'n baie informele gesprek rondom spesifieke temas.

Doop

Elke eerste Sondag van die maand. Voornemende Doopouers moet minstens 'n maand voor die doop die voornemende doop registreer. Registrasie is na afloop van elke doopdiens in die Koinoniakamer. Ouers kan intussen die vorms vir die Doopregistrasie van ons webblad aflaai onder "Aflaai".

Nagmaal

Minstens een keer per kwartaal soos aangedui op die almanak en Communicator.

 Jeug

Vir die Jeug is daar verskillende groepe wat volgens ouderdom ingedeel word.

Al die jeugbyeenkomste is Sondae en is dieselfde tyd as die Oggenddiens, behalwe die Belydenisklas.

Verskillende groepe

  • 0-3 jaar
  • 4jr - Graad R
  • Graad 1 - Graad 6
  • Graad 7 - Graad 10

Finalejaars

Elke Sondag om 16:00 in die Koinoniakamer, tensy anders gereël.

Ondersteuning

By Bonaeropark gee ons vir mekaar om. Ons probeer iets uitleef van Jesus in Matt 25:45 "En Hy sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.'"

Woord van God

Woord van God staan sentraal. Ons staan volledig op die Bybel as die Woord van God en deur die Heilige Gees geïnspireer is, groot waarde het om in die waarheid te onderrig , dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. (2 Tim 3:16)

Almal Welkom

By die Bonaeropark Hawe is almal, enigiemand, altyd welkom. Bonaeropark is 'n hartlike gemeente wat uitreik, omgee, versorg en 'n verskil in mense se lewens probeer maak.
NG Bonaeropark