Algemene Inligting


Oggenddienste

09:00 elke Sondag tensy anders gemeld

Aanlyn Eredienste

Alle eredienste wat in die kerkgebou plaasvind, word lewendig op YouTube uitgesaai. Hierdie uitsendings sluit alle begrafnisdienste ook in.

Klik op hierdie skakel om by ons gemeente se YouTube channel uit te kom:

NG Gemeente Bonaeropark YouTube

Aanddienste

Daar is nie op die oomblik aanddienste nie. Ons glo dat ons dit weer in 2022 sal hervat.

Doop

Elke eerste Sondag van die maand. Voornemende Doopouers moet minstens 'n maand voor die doop die voornemende doop registreer. Registrasie is na afloop van elke doopdiens in die Koinoniakamer. Ouers kan die vorms solank van ons webblad aflaai onder "Aflaai".

Nagmaal

Minstens een keer per kwartaal soos aangedui op die almanak.

Die volgende geleenthede waar ons saam Nagmaal vier, is:
  • 14 November by Oranjehof om 11:00
  • 21 November by die kerkgebou om 09:00

Jeug

Jeugaktiwiteite skop weer op 17 Oktober om 09:00 af. Alle kinders is baie welkom. Hou ons sosiale media platvorms dop.


Ondersteuning

By Bonaeropark gee ons vir mekaar om. Ons probeer iets uitleef van Jesus in Matt 25:45 "En Hy sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.'"

Woord van God

Woord van God staan sentraal. Ons staan volledig op die Bybel as die Woord van God en deur die Heilige Gees geïnspireer is, groot waarde het om in die waarheid te onderrig , dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. (2 Tim 3:16)

Almal Welkom

By die Bonaeropark Hawe is almal, enigiemand, altyd welkom. Bonaeropark is 'n hartlike gemeente wat uitreik, omgee, versorg en 'n verskil in mense se lewens probeer maak.
NG Bonaeropark