95 Stellinge van Maarten Luther

Downloaded: 365

Op 31 Oktober 1517 het Martin Luther 95 stellings aan die kasteelkerk in Wittenberg se deur as kennisgewing tot openbare debat opgesit. Hier kry u ʼn Afrikaanse vertaling van hierdie stellings deur ds. PJ Kriel ter herdenking aan die 500 se Reformasie na hierdie gebeurtenis.